Voorjaarscontrole

Je hebt vast een beeld gekregen van het volk door het gedrag op de vliegplank. Als het volk in orde is met een leggende moer, dan komt er veel stuifmeel binnen van allerlei voorjaarsbloeiers. Bedwing de nieuwsgierigheid om in de volken te kijken. Wacht zeker tot het 15 graden of meer is. Bedenk dat het verschil tussen broednest en buitentemperatuur dan nog steeds ongeveer 20 graden is. Zeker als er wat wind staat, is het daarom goed om bij controle zoveel mogelijk de raten te bedekken met twee lappen. Alleen waar je de het raampje uit wilt nemen is dan onbedekt. Haal eerst een kantraam weg. Daarmee maak je ruimte om de volgende ramen makkelijker uit te nemen en voorkom je dat de moer bekneld raakt. Vervolg je inspectie naar het midden van de kast. Voordat je een raam uit de kast tilt, kijk je eerst of er een plekje vlak gesloten werksterbroed is. Zo ja, dan hoef je niet verder te kijken. Je weet voor dit moment voldoende. Hang de ramen weer op hun plek.
Check tevens ook het andere kantraam op schimmel en vervang het zo nodig. De plaats voor kunstraat is altijd direct naast het broednest en altijd met maximaal één raampje per kant van het broednest.
Buitenste beschimmelde ramen wegnemen en vervangen door een bouwraam of een raam met kunstraat.

Controle op voldoende voer

Controleer bij de voorjaarsinspectie ook direct de voedselvoorraad. Met drie ramen voer kunnen ze voorlopig vooruit. Is dat niet aanwezig haal dan uit een ander volk die ruim voldoende heeft een voerraam. Is dat er niet, dan helpt een pak suikerdeeg (2,5 kilo) op de dekplank direct op het voergat.

Tref je meer dan 3 ramen voer aan, neem die dan weg en vervang ze door kunstraat. Het broednest moet in deze tijd van het jaar de ruimte krijgen om te groeien. De inperking van het broednest door overtollige voerramen stimuleert de zwermdrift.

Deze tekst is afkomstig van Bijenwerk van de NBV.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *