Voeg kleine volken samen
Beter minder en sterker dan meer en zwak

In de periode augustus tot en met  oktober ontstaat het volk, dat de basis vormt voor het bijenvolk van het komende seizoen. Een gezonde, van mijten ontdane, populatie zomerbijen, liefst  met een jonge moer, zal bij voldoende dracht een prachtige populatie langlevende winterbijen opbouwen. Het geheim van de langlevende winterbij schuilt in het opbouwen en behouden van het eiwitvetlichaam en de werking van vitellogenine.

Sterk wintervolk gezien door plexiaglas

Door het afnemende broednest zijn er minder larven te voeden en kunnen de bijen, die hierdoor ontzien worden, een zeer lang leven tegemoet zien. Zo slaan de volken een brug tussen de nazomer/ herfst en het volgende voorjaar. De winter in Noordwest Europa moet namelijk met  een drachtloze en ook broedloze periode worden doorstaan.

Het is begrijpelijk dat een grote populatie lang levende winterbijen in staat is (mist de koningin ook tot grote prestaties in staat is) snel een groot voorjaarsvolk op de been te brengen. Kleinere of verzwakte volken lopen een grotere kans tijdens de winter het loodje te leggen, want er zijn vooral bij aanhoudende koudere winters veel bijen nodig om een goede warmtehuishouding te garanderen.

Aarzel daarom niet om vooral kleinere volken voor het inwinteren te verenigen. Zie de volgende paragraaf ‘Hoe te verenigen’  Samen zijn ze sterker en maken ze meer kans goed door de winter te komen. Uitzondering hierop vormen de laat (eind juni/juli) opgezette broedafleggers of schudzwermen. Deze kunnen, zeker als ze voorzien zijn van een jonge moer en indien ze 5 straatjes goed bezetten, uitstekend in een zesramer de winter doorkomen. Het verenigen is vooral raadzaam voor de achterblijvers die medio augustus geen volle broedkamer meer bezetten.

Hoe te verenigen?

Mocht er een voorkeur zijn voor de zachtaardigheid of andere eigenschappen van een volkje, verwijder dan voorafgaand aan de vereniging, de  moer uit het andere volk. Zo niet: dan zoeken de moeren het zelf wel uit welke zal overleven. Geef het volk met de gewenste moer de onderste broedkamer en vliegopening en leg hierop 2 vellen krantpapier met ca 8 kleine inkepingen. Hiermee verloopt de vereniging vertraagd en vreedzaam. De volgende morgen ligt de krant ‘gelezen’ (verpulverd) op de schuiflade en voor de kast. Een paar dagen later kun je de beide broednesten eventueel reorganiseren door de ramen broed in de bovenste broedkamer te hangen omgeven door volle voerramen. In de onderbak komen dan vooral de oude lege of gedeeltelijke voerramen. Daarna kan er ingewinterd worden. In maart volgend jaar is de onderbak zeer waarschijnlijk niet meer bezet en kan met lege oude raten worden verwijderd.

Er zijn meerdere manieren om volken te verenigen. Moderne kasten hebben daar zelfs hulpmiddelen voor. Vraag bij twijfel hulp bij de imkers van de vereniging. We denken graag mee.

Deze tekst is afkomstig van Bijenwerk van de NBV.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *