Ruimte geven

Geef de volken zodra ze bijna tien ramen bezetten een extra broedkamer. Dit mag een halve of hele kamer zijn. Plaats een hele kamer onder en een halve kamer boven of onder. Het warmteverlies door opstijgende warmte is bij een halve kamer veel minder. De bak mag gevuld zijn met kunstraat. Een paar uitgebouwde ramen in het midden bevordert het snel in gebruik nemen van de bak. Een broedbak onder plaatsen kun je in principe nooit te vroeg doen. Een broedbak boven plaatsen echter wel. De verschillen van mening over het onder of boven plaatsen bij simplexkasten lopen nog steeds uiteen.

Honingbak

Een andere methode is volken ruimte geven met een honingbak voor honingopslag. Het moment is als er sprake is van een opkomende voorjaarsdracht en er mooi weer in de voorspelling zit. Doe dit zeker vóór de kersen in bloei komen en alleen als het volk bijna tien ramen bezet in de broedkamer. Het verschaft de koningin ruimte in het broednest, doordat de nectar boven het broednest opgeslagen kan worden. Gebruik bij voorkeur uitsluitend uitgebouwde raat in de eerste honingbak van het seizoen. Desnoods aan de zijkanten aangevuld met kunstraat. De tweede bak plaats je zodra de eerste bak 50% gevuld is (niet wachten op verzegelen!!). Die tweede bak mag wel volledig uit maagdelijke kunstraat bestaan. Wil je geen vermenging van broed en honing, plaats dan tegelijk met de eerste honingbak een moerrooster. Als deze honingbak alleen uit nieuwe kunstraat bestaat wacht dan met het rooster tot de bijen flink aan het werk zijn met uitbouwen van de raat.

Controle over de zwermdrift

Het zwermen van de volken hoort bij het houden van bijen. Het is prachtig fenomeen. De volken de vrijheid geven het moment uit te kiezen. In ons dicht bevolkte land is dat lang niet altijd prettig voor de omgeving. Het is nog te vroeg in het seizoen om nader op het zwermen in te gaan, maar vast al vooruit stappen ondernemen kan wel. De zwermdrift wordt gestimuleerd door overbevolking. Vergroot tijdig de ruimte met extra broed- of honingkamers. Volken in kasten die altijd in de volle zon staan, zullen ook eerder in zwermstemming komen. De bouwraam-methode heeft een vertragend effect. Deze volken zwermen gemiddeld later.

Deze tekst is afkomstig van Bijenwerk van de NBV.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *