Bouwraam

Volg je het 3-gangen menu voor de varroabestrijding dan is de eerste gang, het bouwraam, in deze periode aan de beurt. De varroamijt geeft de voorkeur aan darrenraat om zich voort te planten. Het volk ontwikkelt in het bouwraam darrenbroed. Gebruik een kunstraatloos broedraam, een deel daarvan of een honingraam met kunstraat. Plaats het links of rechts van het broednest op positie 2 of 9 in de bovenste broedkamer. Door de gesloten darrenraat tijdig, voor uitlopen, uit het volk te halen, verwijder je ook een flink deel van de mijten.

Gemiddeld twee weken nadat het raam is ingehangen, kun je het gesloten broed verwijderen. Herhaal het proces drie keer achter elkaar. De ontwikkeling van de mijtenpopulatie wordt daarmee een maand vertraagd en het scheelt een enorm aantal mijten op het hoogtepunt in juli/augustus.

Zodra de ontwikkeling van het broednest doorzet, kun je het bouwraam inhangen. Dat kan bij de voorjaarscontrole, of een week of wat later. Een goed moment is voorafgaand aan een week met dracht en goede weersvooruitzichten.

Bouwraam maatgevend voor sterke volken

De bouwraammethode kun je ook gebruiken om een beeld te krijgen van de sterkte van je volken. Dat is bijvoorbeeld handig om te weten welk volk je straks kunt inzetten voor koninginnenteelt.
Sterke, gezonde volken zijn in staat een leeg bouwraam binnen een week uit te bouwen en volledig te laten beleggen. Als er aan het eind van de week al larven aanwezig zijn, dan heb je met een prima volk te maken.

Sterke volken ‘maken’

Het voorjaar en de nazomer zijn goede momenten om de gezondheid en de sterkte van je volken te controleren. De conditie van je volken is een randvoorwaarde om een volle bak voorjaarshoning binnen te kunnen halen. Bezet het volk tijdens de voorjaarscontrole slechts 5 of minder ramen, dan verdient het de voorkeur om dit volk samen te voegen met een ander middelmatig of zwak volk. Uiteraard doe je dit uitsluitend bij schijnbaar gezonde volken.

Twee zwakke of middelmatige volken samen vormen direct een sterk volk met voldoende haalbijen, die de slag om de voorjaarsoogst kunnen winnen, mist uiteraard de dracht en het weer mee zitten.

Aangezien deze verenigde volken zwak de winter uitkwamen, is het beter om hiervan niet na te telen. Teel vooral in mei na van je sterk uitgewinterde volken!

Deze tekst is afkomstig van Bijenwerk van de NBV.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *