Basiscursus per direct gestopt

Nieuws over de basiscursus. Dit nieuws geldt voor alle afdelingen en cursisten van het NBV. Hieronder eerst een deel vanuit de NBV en daaronder het bericht vanuit groep Drenthe waaronder onze basiscursus valt.

Cursisten hebben per mail dit bericht ontvangen.

Bericht vanuit NBV:
De maatregelen die de overheid treft om weerstand te bieden aan het Coronavirus volgen elkaar snel op. En wel zodanig dat voor de komende weken heel stellig wordt afgeraden in de nabijheid van anderen te komen, buiten de eigen huiselijke kring.
Veel imkercursussen zijn in volle gang. De start van praktijklessen is aanstaande. Gezien de situatie is het geven of volgen van bijenteelt cursussen niet verantwoord. Het NBV bestuur verzoekt daarom dringend aan iedere betrokkene voorlopig af te zien van het geven van of deel te nemen aan een cursus.

Omdat de ontwikkeling van de bijenvolken gewoon doorgaat en lessen niet op een later tijdstip kunnen plaatsvinden, is er geen andere conclusie dan dat we het cursusjaar vanaf heden in zijn geheel afgelasten en vervolgen in 2021! Het is een ingrijpende beslissing, maar het maakt mogelijk dat we zoveel mogelijk cursisten in staat stellen de opleiding, weliswaar op een later tijdstip, te kunnen volgen. Hopelijk hebben we daarvoor uw begrip en kunnen we op uw medewerking rekenen.

Alle meer dan duizend deelnemers van de in totaal ruim tachtig basiscursussen in het land zijn in 2020 gratis NBV-lid. We behouden graag het contact met deze groep enthousiaste nieuwkomers via ons blad en de nieuwsbrief en daarom houden we dit jaar het gratis lidmaatschap in stand.

Vanuit dagelijks bestuur NBV groep Drenthe waaronder Bijenvereniging Oosterhesselen valt:
Helaas moeten wij u mededelen dat we de basiscursus 2020 waaraan u dit jaar deelneemt moeten afgelasten. Wij hebben een schrijven van het bestuur van de NBV uit Ede ontvangen waarin ons verzocht wordt met de cursussen te stoppen in verband met de corona crisis. De theorie was al gestopt en de maatregelen die nu zijn afgekondigd gelden t/m 5 april. We kunnen niet voorzien welke maatregelen nog gaan komen.
Het bijenjaar is al begonnen, we kunnen dan ook de kwaliteit van de cursussen niet meer garanderen.

Wij stellen u het volgende voor:

a. Wij schuiven u door naar de cursus 2021, welke dan helemaal opnieuw van start
gaat in maart. U krijgt dan in het najaar weer opnieuw bericht.
of:
b. U stopt met de cursus en wij betalen u dan het inschrijfbedrag van de cursus terug na
aftrek van de kosten die wij al gemaakt hebben: aanschaf cursusmateriaal, aanschaf
verbruiksmateriaal – zoals o.a. epipennen- voor zover wij dat niet kunnen retourneren.
Deze pennen zijn max. een jaar houdbaar. Verder zij er kosten gemaakt voor de
zaalhuur etc.

Kiest u voor mogelijkheid A, dan hoeft u niets te doen.
Kiest u voor optie B, dan moet u dat schriftelijk mededelen.
Indien u voor optie B kiest, dan willen wij graag voor 26 maart a.s bericht van u ontvangen via de email.

Wij streven er dan naar het resterende cursusbedrag z.s.m. dan terug te storten.

Met vriendelijke groeten,

het dagelijks bestuur nbv groep Drenthe,

Jans ter Bork, voorzitter,
Jan Bakker, penningmeester,
Roel Broekman, secretaris

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers liken dit: